آرشیو رنگی اسکن مدارک و ترجمه

مشتریان عزیز دفتر ترجمه کاج، همواره دارای امکان بازیابی و دریافت ترجمه مجدد و بروزرسانی ترجمه‌های قبلی، تمامی پرونده‌های خود با هزینه مناسب و لحاظ کردن تخفیفات را دارا می‌باشند و تمامی مدارک ایشان به صورت اسکن رنگی به صورت طبقه بندی و دسترسی آسان در اختیار آنان قرار می گیرد.