دفتر ترجمه رسمی کاج، با استخدام مترجمان رسمی انگلیسی،آلمانی و اسپانیایی مقیم در دفتر ، آماده ارائه خدمات ترجمه رسمی مدارک به زبان های زیر با مهر مترجم رسمی است:

۱-ترجمه رسمی انگلیسی با مهر مترجم

۲-ترجمه رسمی آلمانی با مهر مترجم

۳- ترجمه رسمی اسپانیایی با مهر مترجم

مترجمان رسمی دفتر ترجمه کاج همگی دارنده مدرک دکترا از معتبرترین دانشگاه ها هستند.بنابراین با خیالی آسوده ترجمه مدارک خود را به ما بسپارید و احتمال ریجکت شدن مدارکتان توسط سفارتخانه ها و دانشگاه های خارجی به حد اقل برسانید.