دفتر ترجمه رسمی کاج طبق مقررات داخلی و بین المللی در دو صورت نسبت به تایید مدارک توسط وزارت خارجه اقدام مینماید:

۱-مشتری دارنده مدرکی باشد که به زبانی غیر از فارسی صادر شده و نیازمند ترجمه  رسمی  آن مدرک به زبان فارسی جهت ارائه آن به مراجع داخل کشور است.در این صورت ترجمه رسمی  مدرک به زبان فارسی ، به لحاظ قانونی فقط در شرایطی امکانپذیر است که کنسولگری کشور مربوطه و وزارت خارجه اصالت و اعتبار مدرک خارجی را تایید نماید.

۲-مشتری دارنده مدرک یا سندی به زبان فارسی باشد که سفرت ، دانگاه یا هر مرجع مخاطب دیگری از مشتری تقاضای ترجمه رسمی مدرک با تایید وزارت خارجه را کرده باشد.

دفتر ترجمه کاج در در هر دو صورت فوق به کمک نمایندگان خود  نسبت به اخذ تایید وزارت خارجه  مینماید. تاییدات مذکور در ایمن ترین حالت توسط نمایندگان دارالترجمه کاج ودر فایل های ضد آب و ضد حریق در سریع ترین زمان صورت میگیرد.

از آنجا که تایید ترجمه  توسط دادگستری و وزارت خارجه مستلزم پرداخت هزینه اضافه علاوه بر نرخ ترجمه رسمی است لذا تیم مشاوره دارالترجمه کاج مشتریان عزیز با صبر و حوصله برای جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافه بر  مشتریان ، ایشان  را راهنمایی میکنند که کدام سفارت ها و کدام دانشگاه ها نیاز به تایید ترجمه توسط دادگستری و وزارت خارجه دارند.