دفتر ترجمه رسمی کاج ، بهترین مترجمان رسمی آلمانی را به صورت مقیم در دفتر به خدمت گرفته است. ترجمه رسمی مدارک مشتریان جهت ارائه به مراجع آلمانی زبان از جمله سفارت اتریش، سفارت آلمان و هلند( در برخی موارد بنا به تشخیص سفارت ترجمه باید انگلیسی و در برخی موارد دیگر آلمانی باشد) توسط مترجمان رسمی آلمانی که دارنده مدرک دکترا هستند انجام میشود و به سایر دارالترجمه ها برونسپاری نمیشود.

حضور این همکاران عزیز در دفتر موجب شده که دفتر ترجمه کاج ترجمه رسمی مدارک مشتریان را بسیار فوری و در عین حال با کیفیت بالا انجام دهد.

دفتر ترجمه کاج در خصوص فرم های سفارت های آلمانی زبان، نامه های مشتری به مراجع آلمانی زبان و یا نیاز به مترجم حضوری آلمانی نیز آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز است.