دفتر ترجمه رسمی کاج ، بهترین مترجمان رسمی انگلیسی را به صورت مقیم در دفتر به خدمت گرفته است. ترجمه رسمی مدارک مشتریان جهت ارائه به مراجع انگلیسی زبان از جمله بیشتر سفارتخانه ها  توسط مترجمان رسمی انگلیسی که دارنده مدرک دکترا هستند انجام میشود و به سایر دارالترجمه ها برونسپاری نمیشود.

حضور این همکاران عزیز در دفتر موجب شده که دفتر ترجمه کاج ترجمه رسمی مدارک مشتریان را بسیار فوری و در عین حال با کیفیت بالا انجام دهد.

دفتر ترجمه کاج در خصوص فرم های سفارت های انگلیسی زبان،نامه های مشتری به مراجع انگلیسی زبان و یا نیاز به مترجم حضوری انگلیسی نیز آماده خدمت رسانی به مشتریان عزیز است.