دفتر ترجمه کاج آماده ترجمه فوری و سریع مدارک و متون شما با بالاترین کیفیت است. سرعت و دقت ترجمه های ما نتیجه امکانات زیر است:

  • دارالترجمه کاج امورات خود را برونسپاری نمیکند بلکه مترجمان رسمی و غیر رسمی خبره را به صورت مقیم به خدمت گرفته و این امر تاریخ تحویل را ضمانت مینماید.
  • دارالترجمه کاج ترجمه های رسمی و غیر رسمی را به صورت آنلاین ثبت سفارش و تحویل مترجم مینماید.در خصوص ترجمه های رسمی، مشتری میتواند پس از هماهنگی با بخش خدمات مشتریان دفتر ترجمه، اصل مدارک را تحویل نماینده دفتر بنماید تا مترجم رسمی آن را رویت نماید.
  • دارالترجمه کاج تعداد پرسنل کافی با تحصیلات عالیه و بهره گیری از فناوری های روز امکان ترجمه سریع مدارک را برای مشتریان عزیز فراهم کرده است.