برای ترجمه و تایید مدارک در دادگستری یا وزارت علوم و برخی نهادها و وزارت خانه های دیگر نیاز است مدارک مرتبط لازم را تهیه کرده و یا هنگام تایید به همراه داشته باشیم برای اطلاع پیدا کردن از این موارد میتوانید در لیست زیر یا قسمت جستجوی سایت موارد یا کلمات مورد نطر را جستجو کنید.

شرایط و قوانین تائید مدارک