بر اساس ماده ۵۳ آئین نامه قانون راجع به ترجمه اظهارات اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۷۷/۰۵/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی، «نرخ نامه هزینه های ترجمه رسمی» که به تفکیک نوع سند ، تعداد و تخصصی بودن واژگان و مدت زمان ترجمه تهیه و براساس پیشنهادهای دریافت شده ، بازنگری شده است، به شرح زیر ابلاغ و از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۵ در تمامی دفاتر ترجمه رسمی لازم الاجرا می باشد.

* این نرخ نامه مربوط به زبان انگلیسی میباشد.

ردیفنوع سندترجمه انگلیسی (ریال) ترجمه آلمانی (ریال)
۱ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هر ترم )۱۵۰,۰۰۰۱۷۵,۰۰۰
۲ریزنمرات دانشگاه ( هر ترم)۱۹۲,۰۰۰۲۲۵,۰۰۰
۳کارت شناسائی۲۱۲,۵۰۰۲۵۰,۰۰۰
۴کارت معافیت۲۱۲,۵۰۰۲۵۰,۰۰۰
۵کارت ملی۲۱۲,۵۰۰۲۵۰,۰۰۰
۶ابلاغیه ، اخطار قضائی۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۷برگه مرخصی۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۸توصیه نامه تحصیلی ( بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۹جوار اشتغال به کار۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۱۰حکم بازنشستگی( کوچک)۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۱۱دفترچه بیمه۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۱۲دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۱۳ریزنمرات دبستان ، راهنمائی( هر سال)۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۱۴سند تلفن همراه۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۱۵شناسنامه۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۱۶فیش مستمری( کوچک)۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۱۷کارت بازرگانی هوشمند۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۱۸کارت عضویت نظام مهندسی۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۱۹کارت نظام پزشکی۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۲۰کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۲۱کارت پایان خدمت۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۲۲گزارش ورود و خروج از کشور۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۲۳گواهی اشتغال به تحصیل۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۲۴گواهی تجرد ، تولد ، فوت۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۲۵گواهینامه رانندگی۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۲۶گواهی ریزنمرات دانشگاهی۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۲۷گواهی عدم خسارت خودرو( نیم برگ)۲۵۵,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
۲۸گواهی عدم سوء پیشینه۲۵۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۲۹اساسنامه ثبت شرکت ها فرمی( هر صفحه)۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۳۰اوراق مشارکت و اوراق قرضه۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۳۱انواع قبض ( مالیات ، پرداخت بیمه،آب، برق،…)۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۳۲برگه تشخیص مالیات ، مالیات قطعی ( هر صفحه)۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۳۳برگه آزمایش پزشکی۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۳۴برگ جلب، احضاریه۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۳۵برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی( هر صفحه)۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۳۶پروانه دائم پزشکی۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۳۷پروانه مطب،پروانه مسئولیت فنی۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۳۸پروانه نشر و انتشارات۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۳۹پروانه وکالت۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۴۰پرینت های بانکی کوچک ( تا ۱۰ سطر)۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۴۱تقدیر نامه ، حکم قهرمانی( کوچک)۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۴۲ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۴۳جواز دفن۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۴۴جواز کسب۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۴۵روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات ( کوچک)۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۴۶ریزمکالمات تلفن ( هر صفحه)۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۴۷سرفصل دروس ( هر صفحه)۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۴۸سند وسائط نقلیه سبک۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۴۹فیش حقوقی ( کوچک)۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۵۰فیش مستمری ( بزرگ)۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۵۱کارت مباشرت۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۵۲کارنامه توصیفی ابتدائی( هر صفحه)۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۵۳کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۵۴گواهی اشتغال بکار بدون شرح وظائف۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۵۵گذرنامه ( بدون روادید)۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۵۶گواهی بانکی یا سپرده بانکی۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۵۷گواهی پایان تحصیلات کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکترا۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۵۸گواهی فنی حرفه ای( یک رو)۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۵۹گواهی عدم خسارت خودرو( تمام برگ)۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۶۰گواهی ها( سایر موارد)۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۶۱لیست بیمه کارکنان کوچک ( تا ده نفر)۴۲۵,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۶۲اجاره نامه،بنچاق و صلح نامه محضری( هر صفحه)۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۶۳اساسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی( هر صفحه)۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۶۴بیمه شخص ثالث، قراردادبیمه( هر صفحه)۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۶۵ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی(هر صفحه)۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۶۶تقدیرنامه،لوح سپاسو حکم قهرمانی(بزرگ)۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۶۷پروانه کار ساختمان( هر صفحه)۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۶۸پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان( هر صفحه)۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۶۹پروانه مهندسی ( هرصفحه)۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۷۰پرینت های بانکی بزرگ ( بیش از ۱۰ سطر)۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۷۱حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۷۲حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۷۳دفترچه بازرگانی۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۷۴روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات ( بزرگ)۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۷۵فیش حقوقی بزرگ۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۷۶قراداداستخدامی( هر صفحه)۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۷۷کارت شناسایی کارگاه(   هر صفحه)۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۷۸گواهی پزشکی، گزارش پزشکی،گزارش پزشکی قانونی( هر صفحه)۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۷۹گواهی حصروراثت۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۸۰لیست بیمه کارکنان بزرگ( هر صفحه)۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۸۱مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری( هر صفحه)۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۸۲موافقت اصولی۵۱۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۸۳آگهی تاسیس( ثبت شرکتها، روزنامه رسمی)۶۸۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۸۴اوراق محضری( تعهدنامه،رضایت نامه،استشهادنامه،اقرارنامه) (هر صفحه)۶۸۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۸۵بارنامه(هر صفحه)۶۸۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۸۶برگ آزمایش پزشکی( بزرگ)۶۸۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۸۷برگ سبز گمرکی( هر صفحه)۶۸۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۸۸برگ نظریه کارشناسی ملک۶۸۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۸۹پروانه بهره برداری( پشت و رو)۶۸۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۹۰جواز تاسیس۶۸۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۹۱دفترچه وکالت۶۸۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۹۲سند ازدواج یا رونوشت آن۶۸۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۹۳سند وسائط نقلیه سنگین۶۸۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۹۴سند مالکیت( دفترچه ای)۶۸۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۹۵قیم نامه ( هر صفحه)۶۸۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۹۶گواهی اشتغال به کار با شرح وظائف۶۸۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۹۷مالیات بر ارث( هر صفحه)۶۸۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۹۸وکالتنامه( نیم برگی)۶۸۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۹۹اظهارنامه،تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه( پشت و رو)۸۹۲,۵۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۰۰اوراق قضایی( دادنامه،رای دادگاه،پرونده حقوقی) هر صفحه۸۹۲,۵۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۰۱سند طلاق یا رونوشت آن۸۹۲,۵۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۰۲سند مالکیت( تک برگی)۸۹۲,۵۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۰۳قرارداد ( هر صفحه)۸۹۲,۵۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۰۴وکالتنامه بزرگ ( هر صفحه)۸۹۲,۵۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰

ﺗﺒﺼﺮه ۱- در ازای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ ﻣﺒﻠﻎ ۵۰۰۰۰ رﯾﺎل ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﺮخﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﻓﺘﺮی( ﮐﭙﯽ، ﭘﻠﻤﭗ و . . . )

ب) ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎوی ﻣﻬﺮ، اﻣﻀﺎء ﯾﺎ روادﯾﺪ؛

ج) ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﻘﺎل در ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ؛

ﺗﺒﺼﺮه ۲- ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ازدواج و ﻃﻼق ﯾﺎ ﻓﻮت ، ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ، ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﯾﺎ وﻓﺎت ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ۲۵۰۰۰ رﯾﺎل ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﺮخﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۳- ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺿﺎﻓﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ۲۵% ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه، ﻧﺴﺨﻪ اول ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۴- اراﺋﻪ رﺳﯿﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻮع، ﺗﻌﺪاد، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺪ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ، زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد و ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰد در ﻫﻨﮕﺎم

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه ۵- ﻋﺪم اراﺋﻪ رﺳﯿﺪ و ﯾﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻮﺳﻂ داراﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ رﺳﻤﯽ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻇﻬﺎرات و اﺳﻨﺎد در ﻣﺤﺎﮐﻢ و دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۱۶/۳/۲۰ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻮده و ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﺳﻨﺎد و اﻣﻮر ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان ﺣﺴﻦ آﺑﺎد، ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪری و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ (www.ekfam.ir ) ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.