همواره از پیوستن افراد با انگیزه و با مهارت استقبال می کنیم

علاقه مندان می توانند نسبت به تکمیل فرم ذیل و یا ارسال رزومه خود به نشانی info@kaj-translation.com اقدام نمایند :

فرم استخدام