آیا کپی ترجمه قابلیت ارائه به جای اصل آن را دارد ؟

ترجمه رسمی هر سند به منزله تولید همسان و قانونی آن سند به زبانی دیگر و به تاریخی مشخص می باشد .

از این رو جز در موارد استفاده شخصی، کپی ترجمه قابلیت ارائه به جای اصل نداشته و در صورت نیاز به بیش از یک ترجمه از هر سند، می بایست تجدید / تکثیر ترجمه توسط مترجم صورت پذیرد.

نکته : حسب تبصره ۳ نرخ نامه اداره مترجمین، درخواست تجدید ترجمه ظرف ۶ ماه از تاریخ درخواست ترجمه، تنها شامل ۲۵% کل هزینه ترجمه می باشد و پس از آن ترجمه جدید محسوب می شود .

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

clear formPost comment